Kupono Panaudojimo Sąlygos

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 117 straipsniu, turistų sutikimu nutrauktoje sutartyje nurodytiems turistams yra išduodamas kelionių organizatoriaus UAB „Dovilta“ (toliau – kelionių organizatorius) kelionės kuponas (toliau – kuponas);

2. Kuponas yra išduodamas dėl SARS-coV-2 (COVID-19) viruso kelionių organizatoriui kilusių veiklos vykdymo apribojimų (toliau – apribojimai). Šie apribojimai atsirado dėl Turizmo įstatyme numatytų aplinkybių ir įskaitant, bet neapsiribojant dėl Užsienio reikalų ministerijos rekomendacijų Lietuvos Respublikos piliečiams nevykti į užsienio šalis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtų nutarimų dėl ekstremalios situacijos paskelbimo (įskaitant karantiną), taip pat atsakingų institucijų ir pareigūnų priimtų sprendimų dėl draudimo išvykti/atvykti iš/į Lietuvos Respubliką; užsienio šalių atsakingų institucijų priimtų sprendimų dėl ribojimų atvykti į užsienio valstybes;

3. Kuponas patvirtina turistų, nurodytų nutrauktoje sutartyje, reikalavimo teisę į kiekvieno iš jų sumokėtą pinigų sumą. Administravimo tikslais, kupone nurodoma bendra kelionės kupono vertė, kuri yra ne mažesnė ar lygi turistų sumokėtai už nutrauktą kelionę pinigų sumai (toliau – kupono vertė). Kiekvienas turistas turi teisę į jo sumokėtos sumos už nutrauktą kelionės sutartį panaudojimą ar grąžinimą, suėjus kupono galiojimo terminui;

4. Atsižvelgiant į ribojimus, atsiradusius dėl Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino režimo, dėl kurių rašytinis turisto sutikimo gavimas yra ar gali būti apsunkintas, turisto sutikimas gauti kuponą gali būti išreikštas žodžiu, elektroniniu paštu ar raštu. Sutikimas duodamas kelionių agentūrai ar kelionių organizatoriui, kurie fiksuoja atitinkamą įrašą kelionių organizatoriaus rezervavimo sistemoje. Užfiksavus sutikimą suformuojamas kelionės kuponas;

5. Kelionės kuponas turistams išsiunčiamas elektroniniu paštu ar, esant galimybei, išduodamas kelionių agentūroje. Administravimo tikslais kuponas siunčiamas tik vienam turistui, t.y. nutrauktą sutartį pasirašiusiam ar ją sudariusiam turistui (toliau – lyderis). Lyderis privalo informuoti kitus nutrauktoje sutartyje nurodytus turistus apie kupono išdavimą ir jo sąlygas. Tuo atveju, jei dėl kupono išdavimo sutinka tik dalis nutrauktoje sutartyje nurodytų turistų, kuponas gali būti išduodamas tik šiems turistams pagal jų sumokėtą pinigų dalį už nutrauktą kelionę – apie tai privaloma informuoti kelionių agentūrą ar organizatorių iki kupono išdavimo;

6. Jei per 3 darbo dienas lyderis raštu ar elektroniniu paštu nepraneša kelionių agentūrai ar kelionių organizatoriui apie kelionės kupono atsisakymą ar nenurodo jame esančių netikslumų, laikoma, kad turistai sutiko su kupono išdavimu ir jame nurodytos sąlygos yra teisingos bei tinkamos;

7. Kuponu turistas gali atsiskaityti už vieną ar kelias būsimas kelionių organizatoriaus organizuojamas turistines keliones, kurios (kurių) vertė atitinka kupono vertę, (toliau – būsima kelionė). Kuponu turistas gali atsiskaityti ir už būsimos kelionės dalį, jeigu būsimos kelionės kaina yra didesnė už kupono vertę, o likusią nesumokėtą būsimos kelionės kainą sumokėti pinigais. Kuponu turistas gali atsiskaityti ir už atskiras kelionių organizatoriaus teikiamas turizmo paslaugas. Jei kelionės ar paslaugos kaina mažesnė nei kelionės kupono vertė, skirtumas keliautojui grąžinamas papildomu kuponu;

8. Kuponas gali būti naudojamas sumokėti už būsimą kelionę ar jos dalį, kurios pradžia yra ne vėlesnė kaip 12 mėnesių pasibaigus apribojimams (toliau – kupono galiojimo laikotarpis), nebent turistas pageidauja įsigyti kelionę vėlesniu laikotarpiu. Atsiskaitant kuponu už būsimą kelionę, kurios pradžia yra vėliau nei 2021 07 01, kelionės sutartis turi būti sudaroma ir kuponu už ją atsiskaitoma iki kupono galiojimo pabaigos, t.y. iki 2021 07 01;

9. Sutikdamas dėl kupono išdavimo, turistas patvirtina, kad turistas iki kupono išdavimo neatgavo iš kelionių organizatoriaus, kelionių agento, draudimo bendrovių ar kitų subjektų jokių pinigų už organizuotą turistinę kelionę, kuri neįvyko dėl apribojimų pagal nutrauktą sutartį;

10. Kelionės kuponas negali būti perleidžiamas kitiems asmenims.

11. Jeigu turistas per kupono galiojimo laikotarpį neatsiskaito už būsimą kelionę kuponu, kelionių organizatorius ne vėliau kaip per 14 dienų nuo kupono galiojimo laikotarpio pabaigos grąžina turistui kupono vertę atitinkančią pinigų sumą į turisto prašyme nurodytą banko sąskaitą, o jei kuponas buvo panaudotas iš dalies – grąžinamas nepanaudotas likutis;

12. Kuponas yra apdraustas kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimu ir užtikrintas banko garantija nuo kelionių organizatoriaus nemokumo ar bankroto (toliau – kelionių organizatoriaus apsauga);

13. Kuponu atsiskaičius už būsimą organizuotą turistinę kelionę, kelionei taikoma kelionių organizatoriaus apsauga. Įsigyjant atskiras paslaugas (pvz., tik skrydžio bilietus), atskiroms turizmo paslaugoms kelionių organizatoriaus apsauga netaikoma;

14. Kupono davėju gali būti kelionių agentūra, kurioje turistas buvo sudaręs nutrauktą kelionės sutartį arba kelionių organizatorius, kuomet nutraukta organizuota kelionė buvo įsigyta tiesiogiai per kelionių organizatoriaus interneto svetainę. Kuponas gali būti panaudotas tik toje pačioje agentūroje, išdavusioje kuponą arba perkant internetu kelionių organizatoriaus svetainėje, jei dėl apribojimų neįvykusi organizuota kelionė buvo įsigyta organizatoriaus svetainėje. Nepriklausomai kas yra kupono davėjas, kelionių organizatorius ar kelionių agentūra, kuponui galioja kelionių organizatoriaus apsauga.

15. Išdavus kuponą, turistui vėliau pageidaujant atsisakyti kupono, toks atsisakymas galimas tik su kelionių organizatoriaus sutikimu. Atsisakius kupono, šiame kupone nurodytas pinigų sumos už nutrauktą sutartį grąžinimo terminas neankstinamas, t. y., pinigai grąžinami pasibaigus kupono galiojimo laikotarpiui.

16. Turistui nusprendus nutraukti būsimos kelionės sutartį, už kurią jis visiškai ar iš dalies atsiskaitė kuponu, galioja organizuotos turistinės kelionės sutartyje nurodytos atsisakymo nuo kelionės sąlygos. Jei dėl tokio sutarties nutraukimo kelionių organizatoriui kiltų prievolė sugrąžinti turisto sumokėtas sumas, tokiu atveju pinigų sumos grąžinimo terminas neankstinamas - pinigai grąžinami pasibaigus kupono galiojimo laikotarpiui.